Moje sbírka pastelek - 4. díl akvarelové pastelky

Napsal Omalovanky.blogerka.cz (») v neděli 21. 2. 2021 v kategorii O mně, přečteno: 448×

P?vodn? jsem cht?la akvarelové pastelky za?adit do jiných kategorií, ale protože s nimi kreslím samostatn?, tak jim dávám i samostatný ?lánek.

Kohinoor Mondeluz jsem již zmi?ovala u p?vodních pastelek. K p?vodnímu balení jsem si dokoupila i n?kolik kusovek. Momentáln? mám barvy, které jsou odlišné od Polycolor vložené spolu s nimi v pouzd?e. Zbytek vytahuju jen p?i akvarelovém malování.

 Kohinoor Mondeluz      Topp - relaxa?ní omalovánky           

No name ?ínské Watercolor Pencils (vyrábí Guang Hui factory) 48 ks

Tyto pastelky kv?li špatnému ozna?ení n?kdy lidov? mezi omalovánká?kami ozna?ujeme jako Pastelky rozsypaný ?aj. Podle toho, co jsem našla na ?ínských webech, tak je vyrábí Guanghui Zhejiang Stationery Co., Ltd. Jsou to šestihranné pastelky v plechové trojhranné tub?. P?iložený št?tec je zcela na nic, ale m?že se hodit t?eba p?i ?išt?ní frézkového o?ezávátka. Pastelky mi p?ijdou p?i kreslení a rozmývání na stejné úrovni jako Mondeluz, ale mají zcela jiné "?ínské" barvi?ky - tzn. výrazné r?žové a fialové.  Toto balení doporu?uju, pokud s akvarelovým malováním za?ínáte a nechcete hodn? investovat. Jsou skv?lé i za sucha. Jsou hodn? m?kké a syté. Takže když Vás akvarel nechytne, m?žete je dokreslit na sucho.

 Watercolor02     Uklid?ující zenová zahrada - Angela Porter

Guang Hui Watercolor Pencils 150

Pastelky vizuáln? vypadají o moc lépe než jejich oby?ejná verze. Jsou i trošku siln?jší a lépe se drží. ?íslování je stejné jako u klasické verze, jen je p?ed ?íslem ješt? devítka. Barvi?ky jsou asi stejn? syté jako "rozsypaný ?aj", mají však krásn? zá?ivé odstíny. Faktem je, že na mokro maluju hodn? málo a tím pádem nemohu ješt? nabídnout slušnou recenzi. T?eba n?kdy ?asem.  Hodn? lidí je používá i na sucho.

Deli Watercolor Pencils 72

Zatím jsem je použila asi na 3 obrázky. Pastelky mne p?ekvapily, jak jsou hodn? syté už na sucho a na hladším papíru v omalovánce P?íroda z?staly nádhern? syté i po rozmytí. Pat?í k t?m lepším, jsou vedené jako um?lecké.  Jsou šestihranné, st?íbrné s barevnými konci a v plechové krabi?ce. Vypadají podobn? jako Marco Raffine.

 Deli-wc

Derwent Inktense kusovky

Jedná se o inkoustové pastelky - po rozmytí a zaschnutí už rozmývat nelze na rozdíl od akvarelových. Po?ídila jsem si n?kolik ks na vyzkoušení toho wow efektu po namo?ení. No ješt? jem se k tomu nedostala. V každém p?ípad? se jedná o velmi dobré akvarelové pastelky vhodné do omalovánek s tvrdším papírem. ?asto se používají t?eba v Kerbym, Magickém m?st? a v Kubikowské.

Faber Castell - Albrecht Durer

Vlajková lo? FC - akvarelové pastelky nejvyšší kvality. Nádhern? syté. Stejné barvy jako Polychromos. Mám n?koli ks z výprodeje na Fler.cz za skv?lou cenu - normáln? stojí 41 K? ks. Schváln? jsem vybírala barvy, které mi mohou doplnit moji zatím skromnou sbírku Polychromek. Na sucho kreslí skoro totožn?. Rozmývají se velice dob?e, z?stavají syté a nezanechávají viditelné tahy.

 07502156-bslndosntderwo-b

Lyra Rembrandt Aquarell

Tyto um?lecké pastelky jsou barevn? i ?íseln? totožné s Lyra Rembrandt Polycolor (stejn? jako Polycolor a Mondeluz od Kohinooru).  Mám jen 2 modré na vyzkoušení a jsou hezky systé, na akvarelovém papíru se rozmývají bez viditelných tah?. Pokud by mne v budoucnosti akvarelové malování více chytlo, ur?it? si po?ídím celou sadu.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvanáct a dvě