Moje sbírka pastelek - 3. díl kreativní pastelky

Napsal Omalovanky.blogerka.cz (») v neděli 21. 2. 2021 v kategorii O mně, přečteno: 471×

Kreativní pastelky - co si pod tím názvem p?edstavit? Já do nich za?azuju pastelky, které mi nep?ijdou vyložen? školní, ale zase nemají vlastnosti pro za?azení do um?leckých. Bu? nejsou ?íslované nebo mají málo barev a hlavn? není udaná sv?tlostálost (tzn. mohou na sv?tle blednout). Chcete-li vybarvený obrázek pov?sit na st?nu, doporu?uju použít um?lecké pastelky s udanou sv?tlostálostí (dávají se hv?zdi?ky). Tento údaj m?že být na pastelce nebo na krabi?ce ?i vzorníku.

Lyra Groove Slim 36 ks

Jedná se o lepší školní pastelky. Lepší z toho d?vodu, že jsou krásn? m?kké, dají se vrstvit a mají siln?jší tuhu. Velká škoda, že mají jen 36 barev. Dají se koupit i kusovky, ale jen 24 odstín?. Do t?chto trojhranných pastelek s vyfrézovanými puntíky do d?eva jsem se zamilovala. Odstíny mají názvy, ale nenajdete je na pastelce. Tam je jen ?íslo (je tam celý kód - ?íslo jsou poslední 2-3 ?íslice). Rozhodn? tyto pastelky mohu doporu?it jak pro d?ti, kv?li dobrému držení, tak pro náro?n?jší kreslí?e ?i vybarvova?e. 

V mém pouzd?e ur?it? nebudou nikdy chyb?t. Mám je v zásob? a p?ípadn? si dokoupím celé další balení nebo kusovky.

Bianyo 72 ks

Univerzální šestihranné pastelky pro r?zné využití. Na první pohled p?ipomínají Kohinoorky, protože jsou také celé v laku a mají jen nápis Colored pencils. Co mne trápí víc je to, že nejsou ani pojmenované, ani o?íslované. Jedin? si je o?íslovat permanentním fixem nebo na n? nalepit ?ísla. Pastelky jsou spíše tvrdší, ale výborn? se s nimi stínuje a vrství. Rozhodn? doporu?uji. Jedny z nejlepších pastelek v cen? kolem 500 K?.

Bianyo-72colors-non-toxic-classic-oil-colored-pencil-set-for-children-special-gifts-sketching-drawing-pencil

Guang Hui 160 ks

Ten?í kulaté pastelky mají sice i ten?í tuhu, ale krásn? sytou (ano najdou se i odstíny, které kreslí h??e). Záruka sv?tlostálosti zde není a ur?it? n?jsou ani vod?vzdorné. Ale pro omalovánky jsou skv?lé. Nádherný výb?r barvi?ek v?etn? metalických odstín?. Názory jsou na n? r?zné - od zbyte?ných pen?z po vynikajíci pastelky za nízkou cenu. Já osobn? jsem s nimi nem?la problém na žádném papíru. A tím, že jsou ten?í a m?kké, tak ud?lají v detailech v?tší službu než n?které um?lecké. Jako hobby pastelky za mne ur?it? ano. Je pot?eba pro n? najít vhodné o?ezávátko nebo použít frézkové. Já mám vždy nejv?tší problém, jak pastelky se?adit, aby dlouho nevybírala správný odstín. Se?azením podle ?ísel vznikne barevný chaos a musela bych vybírat ?ist? podle vzorníku. P?i se?azení podle barev je zase jednodušší vybírat odstín, ale u 160 barev je výb?r n?kdy hodn? náro?ný.

Solabela

O t?chto pastelkách toho moc nevím, takže je za?azuji do této kategorie vyložen? podle pocitu. Jsou to p?lené pastelky. Je jich 36, ale odstín? je 72. Tuha je taková tvrdší sušší, pastelka neklouže po papíru jako n?které olejové. Záleží hodn? na papíru.  Na velké prochy moc dobré nejsou. Ale mají spoustu r?žovofialových odstín?. Jsou to dobré pastelky spíš na dopln?ní odstín?. Také d?evo je trošku tužší a špatn? se o?ezávají. Balené jsou v plastovém platí?ku v papírové krabi?ce, ale špatn? se to z ní vytahuje. Vložila jsem je do plechovky od jiných pastelek, protože u pouzdra by gumi?ka zakryla barevné proužky odkazující se na barvu. Podruhé už bych do nich nešla.

Img-20170904-175159_2

Faber Castell Grip

FC vyrábí pastelky Grip - barevné a Art Grip - modré s barevnými konci. Tu Art verzi nyní nahrazují Goldfabery. Art Grip jsou sice nižší um?lecká kvalita, ale já je za?adím již mezi um?lecké. Tady v kreativních  se zmíním jen o dvou pastelkách Grip - mám sv?tle modrou a sv?tle r?žovou. Tyto kusovky stály p?es 30 K? a to je dost, když vezmu v úvahu, že jsou balené v ?ervených krabi?kách, což u FC znamená školní ?adu.  Do kreativních je za?azuju hlavn? proto, že jsou akvarelové. V?tšina lidí však s nimi kreslí jako s oby?ejnými pastelkami. Rozhodn? nedoporu?uju do této p?edražené verze vrážet peníze a rad?ji si p?ipla?e na Golfaberky.

Grip

Lyra Graduate 36

Tato ?ada je Lyrou ozna?ena jako um?lecká pro studenty. Proto mají pastelky proužky, protože p?sobí modern?jším dojmem. První jsem si po?ídila 12 ks balení a zamilovala se. Jsou o chloupek siln?jší (je pot?eba o?ezávátko, které skute?n? obsahuje díru o pr?m?ru 8mm), jsou tvrdší, ale hodn? syté. Takový v?tší brat?í?ek Giotto Stilnovo. 12 ks balení mi bylo za chvilku malé a i když jsem pastelky ješt? nevykreslila, po?ídila jsem si 36 ks v plechu. Rozhodn? doporu?uju. Pokud nechcete m?kké pastelky jako jsou Prismy nebo Coloursoft, tak stojí za vyzkoušení.

Graduate

Magic Progresso

Jedná se o speciální verzi bezd?evých pastelek. Každá pastelka obsahuje 3 r?zné barvy tuh, které jsou zamíchané a pastelka tím pádem kreslí pokaždé jinak. Chce to trošku cviku a uv?domit si, kde bude nejlepší pastelku použít. Skv?lé jsou na hory, volní  plochy, d?evo, st?echy, oble?ení appod. Pastelky se p?vodn? objevily jako váno?ní limitovaná edice, ale dne už se prodávají celoro?n?. Krabi?ka je jiná, ale vlo?ky na pastelkách z?staly.

Nedávno se kone?n? i u nás za?aly tyto pastelky prodávat i v p?írodním d?ev? (ale tenké, ne ty tlusté). Pastelky za?azuji do um?leckých a progressa do kreativních díky tomu, že jsou v laku.

Magic

Progresso-magic

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvě a třináct